Curriculum Vitae

CV e plotë akademike të Dr. Krasniqit mund të shikohet më poshtë.
You can find Dr. Krasniqi's full academic CV below.
Për më shumë informata kontaktoni përmes e-mail.
For more information contact us via e-mail.


Prof. Assoc. Dr. Avdyl Krasniqi
specialist i kirugjisë së përgjithshme